Centro Cultura Popular Xaquin Lorenzo

  • Aumentar o tamaño da letra
  • Tamaño de letra por defecto
  • Disminiur o tamaño da letra

REVISTA RAIGAME NÚMS 42 e 43

 

Ao longo do ano 2019 presentáronse dous novos números da Revista Raigame, o Raigame 42 correspondente a Decembro de 2018 e o Raigame 43, Maio de 2019. O primeiro deles está dedicado á fotografía antiga, ambulante e de carácter etnográfico e antropolóxico. A través de diferentes artigos de autrores como X. Carlos Sierra, César Llana, Director do Museo Etnolóxico de Ribadaviadas, Rafael Salgado, Carlos Castelao, Nives Amado, Antonio Piñeiro, X. M. Rodríguez Gustavo Docampo, Alexander de los Ríos, e Edelmiro Martínez, dáse unha visión do que a fotografía aporta á etnografía e antropoloxía como documento gráfico dun tempo pasadoas mediante as obras de diferentes fotógrafos de finais do S. XIX e primeira metade do XX, uns de renombre e outros totalmente descoñecidos, que desenrolaron o seu traballo na cidade de Ourense, nas súas vilas ou no rural da nosa provincia.

O segundo trata integramente sobre Antonio Franguas, homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2019. As diferentes facetas deste home imprescindible na cultura do S. XX do noso país, está desglosada nos artigos de Clodio González, Alfonso Vázquez, Francisco Calo, Manuel Vilar, Hermina Pernas, Adolfo de Abel, Mª. Xosé Enríquez, X. Ramón Fandiño e Rosa Mª. Méndez, quen nos fan un relato da súa biografía e os seus traballos nos campos da arqueoloxía, antropoloxía, xeografía, etnografía, pedagoxía...