Centro Cultura Popular Xaquin Lorenzo

  • Aumentar o tamaño da letra
  • Tamaño de letra por defecto
  • Disminiur o tamaño da letra

Propostas pedagóxicas

Coa intención de que a cultura e as tradicións populares do noso país tomen maior peso nos proxectos curriculares dos colexios dos nosos nenos, o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo edita e distribúe unha serie de publicacións orientadas ao profesorado con información e propostas de ideas de traballo para aplicar ao longo do curso, e facer que todo aquilo que os nenos de hai 40 anos coñecían de xeito natural (por viviren nun medio rural en plena actividade) lles chegue aos de hoxe, na súa grande maioría descoñecedores de todas aquelas actividades e de aquel modo de vida.

Os traballos están clasificados en diferentes seccións segundo a súa temática (pódense descargar en pdf pinchando no seu título):