Centro Cultura Popular Xaquin Lorenzo

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ESCOLA DE DANZA: ACTUACIÓNS 2019

A Escola Provincial de Danza-Castro Floxo, está a preparar as últimas actuacións do ano 2019. O próximo 7 de Decembro celebrará o seu habitual Festival de Nadal e pendente de concretar as datas, ten previsto nese mesmo mes participar en diferentes festivais de Cantos de Janeiras en diversas localidades de Portugal. 

Ao longo do ano 2019, os alumnos da Escola de Danza e do grupo Castro Floxo, realizaron actuacións pola nosa provincia e Lugo (Chantada, festival de canto) e Coruña (Camariñas, Mostra de Danzas Gremiais) e participaron en festivais de Francia (Festival Musichoredanse de Tarare) e Portugal (Festivais de Macieira de Cambra, Passos de Silgueiros e Ferreirim), así como a participación en programas da TVG como Aquí Galicia.

Pinchando nas actuacións 2019, poderán atopar imaxes da participación nas citadas actuacións.

 

REVISTA RAIGAME NÚMS 42 e 43

 

Ao longo do ano 2019 presentáronse dous novos números da Revista Raigame, o Raigame 42 correspondente a Decembro de 2018 e o Raigame 43, Maio de 2019. O primeiro deles está dedicado á fotografía antiga, ambulante e de carácter etnográfico e antropolóxico. A través de diferentes artigos de autrores como X. Carlos Sierra, César Llana, Director do Museo Etnolóxico de Ribadaviadas, Rafael Salgado, Carlos Castelao, Nives Amado, Antonio Piñeiro, X. M. Rodríguez Gustavo Docampo, Alexander de los Ríos, e Edelmiro Martínez, dáse unha visión do que a fotografía aporta á etnografía e antropoloxía como documento gráfico dun tempo pasadoas mediante as obras de diferentes fotógrafos de finais do S. XIX e primeira metade do XX, uns de renombre e outros totalmente descoñecidos, que desenrolaron o seu traballo na cidade de Ourense, nas súas vilas ou no rural da nosa provincia.

O segundo trata integramente sobre Antonio Franguas, homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2019. As diferentes facetas deste home imprescindible na cultura do S. XX do noso país, está desglosada nos artigos de Clodio González, Alfonso Vázquez, Francisco Calo, Manuel Vilar, Hermina Pernas, Adolfo de Abel, Mª. Xosé Enríquez, X. Ramón Fandiño e Rosa Mª. Méndez, quen nos fan un relato da súa biografía e os seus traballos nos campos da arqueoloxía, antropoloxía, xeografía, etnografía, pedagoxía...

 

“POPULAR CULTURAL CENTER "XAQUÍN LORENZO”

The County Government of Ourense decided to found the County Dance School on 1984, taking the Popular Dance Group Castro Floxo as initial structure. Today, the School has more than 1500 people in his principal School and its provincial delegations.

Pupils, who join the Scholl at 5 years, start a learning process in the different elements of the Galician folklore, since the simplest concepts of psychomotor activity, space orientation and rhythm sense, still the more complex steps and choreographies. Finally, they will dance, sing and play music showing their costumes and traditions in the stage, as culmination of their learning.

Read more...